Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Dobrovolníci v Chráněném bydlení

Chráněné bydlení Společnosti DUHA hledá dobrovolníky, kteří by rádi nabídli svůj čas některému z našich klientů.

 
Klienty Chráněného bydlení Společnosti DUHA jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním. Stejně jako my, tak i naši klienti mají různé zájmy, koníčky, aktivity, při kterých však potřebují dopomoc druhého člověka. Asistenci v Chráněném bydlení může vhodně doplnit dobrovolník, který dá konkrétnímu klientovi šanci zažívat docela běžné věci - např. zajít do kina, divadla, zaplavat si, jít na procházku …

Touto cestou bychom rádi zprostředkovali spolupráci člověka s mentálním znevýhodněním (klienta Chráněného bydlení) a dobrovolníka (studenta, pracujícího, na mateřské, v důchodu aj.). Spolupráce probíhá nejčastěji formou návštěvy, kdy dobrovolník navštíví klienta např. 1x týdně na cca 1-2 hodiny, aby mu pomohl s běžnými věcmi. Klient si nejčastěji přeje např. naučit se pracovat na PC, používat internet, facebook, naučit se telefonovat, natrénovat novou trasu po Praze nebo doprovodit na volnočasové aktivity (kino, fotbal, bazén, vycházka).

Ke klientům Chráněného bydlení pro osoby s mentálním znevýhodněním hledáme dobrovolníky pro dlouhodobou spolupráci.

Paní Denisa je velmi umělecky nadaná a ráda by trávila čas s dobrovolníkem se kterým by mohla malovat. Denisa hledá dobrovolníka, který by ji do uměleckého tvoření motivoval a pomáhal jí rozvíjet představivost.

Paní Jana by ráda spolupracovala s dobrovolníkem, který rád chodí do divadla. Paní Jana si přeje navštěvovat divadlo Gong, které má v blízkosti chráněného bytu. Hledá dobrovolníka, který by ji mohl doprovodit tam i zpět, prožít s ní představení a povídat si o něm.

Pan Pavel je pán s autismem, který rád chodí na procházky v okolí svého bytu (Praha 14 - Černý Most), rád zajde do kavárny či do McDonald´s. Sám však celou cestu bezpečně nezvládne a potřebuje proto doprovod.

Kdo může být dobrovolníkem:
-    student (nad 18 let), pracující, maminka na mateřské, či důchodce
-    požadujeme trestní bezúhonnost

Co dobrovolníkovi nabízíme:
-    uzavření smlouvy o dobrovolnictví
-    pojištění
-    potvrzení o absolvování praxe
-    podporu týmu zkušených asistentů
-    otevřenou komunikaci

Jak spolupráce probíhá:
-    na začátku spolupráce dobrovolník v doprovodu koordinátora nezávazně navštíví klienta, seznámí se s ním, získá vstupní informace o obsahu spolupráce a domluví se s klientem na četnosti návštěv, případně na jejich ne-/pravidelnosti a na způsobu domlouvání termínů návštěv (zda telefonicky či e-mailem, s jakým předstihem apod.)
-    pokud dobrovolník chce spolupracovat s klientem, prokáže svoji způsobilost výpisem z Rejstříku trestů, poté uzavře se Společností DUHA Smlouvu o dobrovolnictví a podepíše Prohlášení o mlčenlivosti
-    dobrovolník se zaučí u pověřeného pracovníka, jsou mu předány potřebné informace o klientovi a jeho potřebách, je seznámen s postupy řešení nouzových situací a obdrží kontakty na pracovníky, se kterými bude domlouvat jednotlivé návštěvy, radit se či komunikovat v případě nouze
-    dobrovolníkovi je přidělen patron z řad služebně starších asistentů, který bude dohlížet na jeho práci
-    každé setkání s klientem dobrovolník zaznamená do „výkazu práce“, který pošle e-mailem koordinátorovi

Pokud Vás naše nabídka spolupráce zaujala, pošlete svůj životopis a stručný průvodní dopis e-mailem na duha@spolecnostduha.cz

nebo kontaktujte přímo Zuzanu Kapusňákovou/metodik chráněného bydlení
tel.: +420 602 610 693, +420 286 592 971, kapusnakova@spolecnostduha.cz

Rádi Vám zprostředkujeme spolupráci s našimi klienty, kteří si přejí spolupracovat s dobrovolníkem.