Mgr. Veronika Lejcarová

 • vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, posléze speciální pedagogiku 
 • 10 let působení v sociálních službách 
 • zkušenosti s vedením sociálně-terapeutické dílny zaměřené na keramickou výrobu
 • zakladatelka a vedoucí Centra denních služeb Galerie Duhovka Společnosti DUHA (5 let)
 • zástupce vedoucí Center denních služeb a metodička 
 • zkušenosti s utvářením náplně služby Centrum denních služeb Společnosti DUHA
 • je garantem Metodiky Center denních služeb, vytváří metodické a pracovní postupy
 • metodicky vede práci asistentů CDS, poskytuje konzultace k sestavování individuálních plánů 
 • vypracovává pracovní postupy a materiály ve srozumitelné podobě pro klienty, zvláště se zaměřuje na využití tvořivých technik v individuálním plánování 
 • zkušenosti s vypracováním pracovních postupů v kreativní práci s klientem
 • zkušenosti s psaním projektů a grantů
 • lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách, výtvarných kurzů a arteterapeutických workshopů
 • arteterapeutka (10 let)