Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Snadný text

V této části najdete důležité informace o našich službách -
Chráněném bydlení a Centru denních služeb. Informace jsou napsány jednoduše, srozumitelně nebo jsou doplněny obrázky pro vysvětlení a snadné pochopení obsahu.


CENTRA DENNÍCH SLUŽEBNáš dokumentární film Odyssea