Senioři s mentálním postižením v pobytových službách

Místo konání: Fügnerovo nám. 5, Praha 2  | mapa

Lektorky: Mgr. Markéta Vyštejnová a Alena Šimánková, DiS.

Maximální počet účastníků: 15

Cena: 2.900,- Kč

Cíl a určení:

Kurz v rozsahu 16 hodin je určen pro sociální pracovníky, pečovatele i pro pracovníky v sociálních službách, kteří chtějí získat přehled o možných přístupech v práci se seniory s mentálním znevýhodněním a o technikách aktivizace, aby obohatili život lidí, se kterými pracují. Je určen všem, kteří chtějí dokázat sestavit individuální plán dle potřeb klienta seniora. Kurz je určen také vedoucím pracovníkům, kteří chtějí aplikovat možné přístupy v práci se seniory, a tak zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Témata kurzu:

 • Stáří a stárnutí, specifika u osob s mentálním postižením
 • Možné přístupy a techniky v práci se seniory
 • Jak se žije seniorům v Chráněném bydlení Společnosti Duha, příklady z praxe
 • Specifika komunikace se seniory, pravidla pro komunikaci se seniory
 • Orientace v realitě a její využití pro seniory v pobytových službách
 • Validace
 • Trénink paměti a příklady jeho využití pro seniory s mentálním postižením
 • Reminiscence v praxi se seniory s mentálním postižením
 • Individuální plánování pro klienta seniora, sestavení individuálního plánu
 • Pohyb ve stáří, příklady pohybových aktivit
 • Péče o seniory a těžce nemocné klienty v prostředí Chráněného bydlení Společnosti DUHA

Co můžete očekávat:

 • Otevřené sdílení letitých zkušeností s poskytováním služby Chráněného bydlení seniorům s mentálním znevýhodněním
 • Zapojení účastníků, diskuse, cvičení, hledání řešení, modelové situace
 • Fotografie a videa doprovázející teorii

Termíny

V této chvíli není aktuální termín.

Kontakt

IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kontaktujte nás  sojovska@spolecnostduha.cz

Mohlo by vás dále zajímat