Reference účastníků kurzů

Čerpáno z anonymních evaluačních dotazníků


Individuální plánování v Chráněném bydlení v praxi
13. 8.–14. 8. 2013

 • Skvělé, praktické, užitečné. Velice dobré rady a podněty. Milé a vřelé vystupování lektorů, dobrá atmosféra. Děkuji za sdílení vašich obrovských zkušeností a znalostí. Vážím si až přebohaté míry občerstvení.
 • Oceňuji množství případů z praxe – videa, super!
 • Děkuji za mnoho krásných nápadů, příkladů dobré praxe a milou atmosféru. Moc se těším na další setkání.

Individuální plánování v Chráněném bydlení v praxi
7. 4.–8. 4. 2014

 • Bezvadně vysvětleno, jak pracovat s klientem na IP – v podání lektorů byl výklad IP zcela pochopen. Přednáška byla velice zajímavá, poučná, velký prostor pro vytváření IP.
 • Jakékoliv vzdělávací kurzy spojené s prací, kterou dělám, jsou pro mě přínosem. Mám ráda kurzy, ze kterých můžu v budoucnu čerpat informace, poznatky. Navíc, informace předávané PaedDr. Brožovou a Mgr. Šlosárkem jsou úžasně srozumitelné. Děkuji!
 • Díky tomuto školení (kurzu) jsem se dozvěděla nové věci, co se týká motivace, plánování, tvoření IP. Spousta příkladů z praxe. Velmi poutavé a zajímavé, ostatně jako vždy.

Chráněné bydlení v praxi 12. 11.–13. 11. 2012

 • Opravdu výborné. Velmi srozumitelně podáno. Je na vás vidět, jak opravdově vám o věc jde. Moc děkuji za občerstvení. Krásné překvapení (České muzeum hudby).
 • Velmi příjemní lektoři, příjemný přednes. Občerstvení - příjemné překvapení, děkuji.
 • Lektorský tým mi pootevřel obzor transformace hlouběji a výše. Bylo výborné, že cvičení nebyla příliš osobní a pracovalo se věcně k tématu – bylo dobře uvedeno a vedeno.
 • Vše výborné, pouze málo času …. Příště přijedeme rádi i na týden, děkuji!

Chráněné bydlení v praxi 9. 12.–10. 12. 2013

 • Jednalo se o kurz, který byl absolutně nezatížený předsudky a stereotypy a pro mou práci je přínosný především v tom, že takový přístup má smysl, je správný a musím ho posilovat.
 • Úžasný přístup k uvažování o práci s klienty. Myslím, že může být inspirací pro práci mnoha jiných, než pouze s osobami s mentálním znevýhodněním.
 • Již během první hodiny je zřejmé, že lektoři jsou absolutně kompetentní. Jejich odbornost v této oblasti nemůže nikdo zpochybňovat.

Chráněné bydlení v praxi 14. 1.–15. 1. 2014

 • Určitě ve své práci využiji přesné definování pomoci a kontroly s tím, jak posouvat klienty od pečování až k vyjednávání. Velmi přínosný kurz.