Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Sociální firma Duhová prádelna

Co je to sociální podnikání

Sociální podnikání nebo také společensky prospěšné podnikání je nástrojem k rozvoji komunity a zlepšení života jejích členů, kteří se jinak mohou cítit z běžného života vyloučeni. Tvorba zisku není primárním cílem, stejně důležitým se stává vytvoření pracovních míst určených k integraci znevýhodněných osob.

Dosahuje tedy cíle prostřednictvím ekonomicky udržitelné aktivity.

Může mít různé právní formy od družstva přes firmu fyzické osoby až po obchodní společnost. Naše firma má právní formu "společnost s ručením omezeným".

Protože i sociální firma se pohybuje na běžném konkurenčním trhu zboží a služeb, musí být konkurence schopná a samostatná. Nevyhýbáme se tvorbě zisku, který bychom případně rádi využili i ke zlepšení financování našeho občanského sdružení.

Sociální podnikání má už dlouholetou tradici v zemích západní Evropy a u nás se stále více prosazuje jako perspektivní forma integrace znevýhodněných lidí formou ekonomické činnosti.

V naší firmě máme cíl vytvořit až 10 pracovních míst a poskytovat profesionální služby s individuálním přístupem. První zakázky už jsme získali a těšíme se na další.