Práce s kazuistikou jako s příběhem

Tento kurz má dva díly. Vyplněním přihlášky se automaticky přihlašujete na oba dva termíny.

Místo: Fügnerovo nám. 5, Praha 2  | mapa
Lektorka: PaedDr. Eva Brožová

Max. počet účastníků: 15
Cena: 2.400,- Kč

Cíl a určení

Kurz v rozsahu 14 hodin je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky, kteří pracují přímo s klienty a setkávají se velmi často s jejich těžkými životními situacemi a příběhy. Účastníci se naučí pracovat s příběhem člověka pomocí kazuistiky, kterou si budou moci sami vytvořit a při prezentaci sdílet s ostatními účastníky kurzu. Práce s pozitivní diagnostikou, zasazení příběhu klienta do systému individuálního plánování. Využívání systému „Pomoc x Kontrola“ při reflektování vlastní práce.

Kurz je možné připravit jako supervizní setkání ve vaší organizaci na klíč, za jiných smluvních podmínek.

Nad čím budeme společně přemýšlet:

  • Jaká je role pracovníků v sociálních službách v životě klientů?
  • Umíme zmapovat a popsat příběh klienta?
  • Umíme podpořit příběh klienta?
  • Umíme poodstoupit od naučeného kontrolního rámce?
  • Co si myslím já, co si myslí klient
  • Pozitivní diagnostika – práce na pozitivním příběhu

Co můžete očekávat:

  • Otevřené sdílení vzájemných zkušeností
  • Podporu případové práce s klientem
  • Nové pohledy na životní příběh života
  • Vzájemné sdílení s příběhem klienta – posílení role pracovníků v sociálních službách

Termíny

20. 9. 2017 a 25 .10. 2017Kontakt

IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kotaktujte nás  sojovska@spolecnostduha.cz

Mohlo by vás dále zajímat