Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Podpora samostatného bydlení

Služba Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním. Představuje další pomyslný krok v jejich životě, pomáhá jim žít co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti. Zároveň je tu i pro ty, kteří se na tuto životní etapu chtějí aktivně připravovat a ve chvíli aktuální změny potřebují patřičnou podporu.

.

Poslání Podpory samostatného bydlení Společnosti DUHA

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí a ve vlastní domácnosti zvládat nároky samostatného bydlení. 

Pro koho tu jsme

  • Pro ty, kteří přemýšlí o osamostatnění se a bydlení nezávisle na rodičích nebo zařízení a potřebují někoho, kdo by je v tom podpořil.
  • Pro ty, kteří už sami bydlí, ale mají potíže s péčí o sebe, o domácnost, s hospodařením s penězi, placením účtů nebo jednáním na úřadech.
  • Pro ty, kteří hledají společnost, potřebují doprovod k lékaři nebo na kulturu, potřebují pomoci s kontakty na rodinu a přátele.
  • Pro rodiny, které mají doma dospívajícího nebo dospělého potomka, chtějí mu pomoci vést samostatný život a nevědí si rady nebo potřebují podporu.

Jak služba funguje

Asistenti docházejí do domácnosti, kde klient bydlí a poskytují mu podporu dle jeho individuálních potřeb, resp. dle Plánovaného rozsahu služby PSB, který je přílohou smlouvy. Plánovaný rozsah je průběžně revidován a aktualizován. Na těchto revizích se podílí klient, případně jeho zástupce (rodina/důvěrník/opatrovník), osobní asistent a metodik. V záložce vpravo „Formuláře a informace pro zájemce“ je ke stažení kompletní nabídka úkonů, které služba PSB nabízí.

Chcete vědět, jak funguje služba Podpora samostatného bydlení? Podívejte se na naše nové video. Všem zájemcům o službu nebo pracovníkům v sociálních službách bychom rádi ukázali, jak naše služba funguje, jak pracujeme a komunikujeme s klienty, co vše nabízíme. Všichni klienti s námi natáčeli s tímto cílem. Zachycen je např. i jeden manželský pár, který díky naší službě mohl po 8letech od svatby poprvé začít žít samostatně, bez spolubydlících.

Cílová skupina klientů

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří bydlí ve vlastních bytech na území Prahy a bez dlouhodobé a pravidelné pomoci druhého člověka nemohou žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. 

Cíle

  1. Provozováním této služby chceme přispět k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, a to při zachování jejich současného stylu života i při setrvání v jejich osobním prostředí.
  2. Při pravidelném poskytování služby Podpora samostatného bydlení pracovat s klienty na budování samostatnosti v různých životních oblastech.
  3. Poskytnout dostatek informací klientům (a jejich blízkým) pro rozhodnutí k samostatnému životu.
  4. Podpořit klienty při rozhodování o vlastním životě a při spolupráci (případně nespolupráci) s jejich rodinou.
  5. Podporovat vzájemnou komunikaci a interakci klienta s jeho okolím – sousedy, prodavači apod.
  6. Rozšiřovat tým a kapacitu služby PSB, aby bylo dostupná většímu počtu klientů (v závislosti na výši dotací).

Základní principy a zásady

Věříme, že každý člověk představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním postižením, stejně jako všichni lidé, by měli mít osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa na světě.

Možnost volby a sebeurčení

Hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování našich klientů o dění kolem nich. Snažíme se o to, aby míra podpory umožňovala klientům v maximální možné míře uchopit rozhodování do vlastních rukou.

Individuální přístup

Uvědomujeme si, že klienti našich služeb jsou individuality a že musíme umět tvořit služby tak, aby pružně reagovaly na potřeby jednotlivých klientů.

Rozhodování o vlastní budoucnosti

Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastní budoucnosti a službách, které budou využívat.

Rovnocenný přístup

Asistent přistupuje ke klientovi jako k partnerovi v dialogu. Jedná s klientem jako se sobě rovným a respektuje důstojnost klienta.

Uplatnění systemického přístupu (model „pomoc-kontrola“)

Asistenti při podpoře reflektují míru kontroly a pomoci umožňující klientům převzít zodpovědnost za své životy.

Týmová práce

Asistenti nepracují sami za sebe, ale spolupracují na řešení pracovních otázek, radí se, sdílejí zkušenosti. Asistenti respektují týmová rozhodnutí.

Odbornost

Při zkvalitňování naší práce využíváme nových poznatků z oboru, asistenti jsou průběžně vzděláváni a naše práce supervidovaná.

↑ zpět nahoru