Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Pro zájemce o Podporu samostatného bydlení

Formuláře

Sociální pracovnice může zájemci pomoci s vyplněním Žádosti při osobní schůzce nebo ji může zájemce vyplnit samostatně a naskenovanou zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: kuhnova@spolecnostduha.cz. Zájemce může žádost zaslat také poštou nebo osobně doručit na adresu: Společnost DUHA, Fügnerovo náměstí 5, Praha 2, 120 00.

Stáhnout Žádost o zařazení do služby Podpora samostatného bydlení

Stáhnout Smlouvu o poskytování služby Podpora samostatného bydlení

Stáhnout dokument Přehled úkonů PSB

Stáhnout dokument Pravidla služby PSB (příloha smlouvy č. 2)

Stáhnout dokument Souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů (příloha smlouvy č. 4)

Stáhnout dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha smlouvy č. 3)


Úhrada za službu Podpora samostatného bydlení dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

Úkony služby Podpora samostatného bydlení v ceně 100,- Kč/hod. - podle skutečné výše čerpaných služeb za daný měsíc.

V případně nedostatečné výše příspěvku na péči možno využít Žádosti o slevu na poskytování služeb PSB.