Bc. Michaela Ptáčková

  • vystudovala VOŠ sociálně právní v Praze a tříleté bakalářské studium na UHK obor sociální politika, sociální práce
  • v sociálních službách působí 5 let
  • v Centru denních služeb Společnosti DUHA (dále jen CDS) začínala na pozici metodik/koordinátor – tvorba a zavádění Metodiky CDS, vytváření metodických a pracovních postupů, tvorba zjednodušené metodiky pro uživatele
  • podílela se na transformaci CDS Bolevecká (metodická příprava asistentů, podpora uživatelů a jejich rodin, tvorba koncepce nové náplně CDS)
  • od roku 2011 vedoucí CDS NOVÁ DUHA Společnosti DUHA, v současnosti na rodičovské dovolené
  • zajišťuje, aby sociální služby CDS byly poskytovány v souladu s metodikou, věnuje se a poskytuje služby jako konzultant všem asistentům ohledně metodické práce s uživateli (podpora při vytváření individuálních plánů, vedení dokumentace, jednání s uživateli a řešení problémových situací)
  • společně s ostatními pracovníky reviduje jednotlivé standardy kvality poskytované služby
  • spolupracuje při monitorování potřeb, schopností a preferencí uživatelů
  • podílí se na přímé práci s uživateli – vedení vzdělávacích činností a aktivity plávání