Mgr. Markéta Vyštejnová

 • vystudovala magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK
 • vystudovala bakalářské studium, obor Speciální pedagogika na UHK
 • vystudovala VOŠ obor Sociální práce
 • účastnice dlouhodobého sebezkušenostního výcviku
 • lektorka kurzů zaměřených na seniory s mentálním znevýhodněním, komunikaci s lidmi s mentálním znevýhodněním a další
 • poskytování supervizí v sociálních službách
 • pracuje jako manažerka kvality Společnosti DUHA
 • zkušenosti s plánováním přechodu 40 klientů z ústavního prostředí do služby typu chráněné bydlení v běžném prostředí
 • zkušenosti s aplikací standardů kvality a zaváděním individuálního plánování
 • pracovala jako metodik a vedoucí transformačního týmu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji
 • zkušenosti s vedením skupiny stárnutí a stáří klientů v chráněném bydlení
 • pracovala jako sociální pracovník a casemanager v oblasti sociálního poradenství pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním a jejich (pečující) rodiny