Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Jak pomoci

Společnost DUHA, z.ú.  získává většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme zajistit prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

Pokud jste na našich webových stránkách nenašli všechny pro vás potřebné informace o Společnosti DUHA, kontaktujte nás prosím, rádi vám dotazy zodpovíme. Jsme přesvědčeni, že dárce má právo vědět, na co přispívá.

Děkujeme Vám za jakoukoliv částku, kterou nás podpoříte!


Jak pomoci

Dárce - fyzická osoba může od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 Zákona o dani z příjmů)

Dárce - právnická osoba může od základu daně odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Minimální hodnota daru je stanovena 2000 Kč (viz § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmů). 10 % se u právnické osoby počítá ze základu daně sníženého podle §34 zákona.

Dárci jsou zveřejněni ve Výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. Podívejte se na přehled našich dárců.

Kontakt

manažerka fundraisingu a public relations
Ing. Věra Frühaufová 
mobil: +420 606 226 127 | tel.: 286 592 971
e-mail: fruhaufova@spolecnostduha.cz