Individuální plánování v Chráněném bydlení v praxi

Místo konání: Fügnerovo nám. 5, Praha 2  | mapa

Lektorka: PaedDr. Eva Brožová

Max. počet účastníků: 15
Cena 2.900,-Kč

Cíl a určení

Kurz v rozsahu 16 hodin je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se chtějí zdokonalit v individuálním plánování ve službě Chráněné bydlení. Osvojí si, jak samostatně sestavit a vytvořit individuální plán, který je součástí systému spolupráce asistenta a klienta. Dále je určen pro vedoucí pracovníky, kteří si osvojí schopnost aplikovat systém spolupráce asistenta a klienta ve službě Chráněné bydlení, pracovat s ním a využít jej ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Témata kurzu:

 • Systém spolupráce klienta a asistenta
 • Proces plánování (význam a využití cesty za cílem)
 • Formální ukotvení plánování
 • Práce s osobním cílem klienta
 • Role klíčového pracovníka
 • Problémové chování (Challenging Behaviour)
 • Restriktivní opatření
 • Práce s rizikem

Co můžete očekávat:

 • Otevřené sdílení letitých zkušeností se službou Chráněného bydlení
 • Zapojení účastníků, diskuse, cvičení, hledání řešení
 • Práce s modelovými situacemi
 • Fotografie a videa doprovázející teorii

Termíny

V této chvíli není aktuální termín.

Kontakt

IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kontaktujte nás  sojovska@spolecnostduha.cz

Mohlo by vás dále zajímat