PaedDr. Eva Brožová

 • studium PF UK – speciální pedagogika
 • práce ve středisku rané péče – poradce a tvůrce videoprogramu – 6let
 • vedoucí chráněného bydlení Společnosti DUHA – 10let
 • ředitelka Společnosti DUHA – 6 let (zkušenosti s poskytováním sociálních služeb – chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, centrum denních služeb, podpora samostatného bydlení, agentura podporovaného zaměstnávání)
 • zkušenosti s vedením sociální firmy – „Duhová prádelna“ – 3roky
 • zakladatelka Agentury chráněného bydlení DOLMEN, o.p.s. – zaměření organizace na přechod klientů z ústavní péče do služby chráněného bydlení - r. 2007
 • zkušenosti se zakládáním chráněného bydlení na Slovensku a v Srbsku
 • tvůrce Metodiky přechodu klientek z ústavu do chráněného bydlení – přechod klientek z Mařenic a Jestřebí do chráněného bydlení v České Lípě
 • absolventka psychoterapeutického výcviku v Institutu pro systemickou zkušenost – 750 hodin
 • zkušenosti s audity a inspekcemi kvality sociálních služeb, tvorbou standardů kvality poskytovaných služeb
 • poskytování supervizí a konzultací v různých sociálních službách
 • zakladatelka Vzdělávacího střediska Společnosti DUHA v r. 2005
 • lektorka kurzů zaměřených převážně na chráněné bydlení, transformaci sociálních služeb, kazuistických seminářů
 • dlouhodobé zkušenosti s transformací ústavních služeb v krajích – Moravskoslezský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický
 • členka transformačních týmů v různých DOZP, které procházejí transformací