Chráněné bydlení v praxi

Místo konání: Fügnerovo nám. 5, Praha 2  | mapa

Lektorka: PaedDr. Eva Brožová a Mgr. Markéta Vyštejnová

Maximální počet účastníků: 15
Cena: 2.900,-Kč

Cíl a určení

Kurz v rozsahu 16 hodin je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří si chtějí osvojit využití základních principů a hodnot Chráněného bydlení v praxi. Dále pro ty, kteří se chtějí naučit využívat systému Pomoc - Kontrola při reflektování své práce. Kurz je také určen vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí naučit rozlišit formy Chráněného bydlení a možnosti jeho uspořádání, dokázat jej aplikovat na sociální systémy ČR a zdokonalit se ve vedení týmu a práci s asistenty Chráněného bydlení.

Témata kurzu:

 • Základní hodnoty a principy Chráněného bydlení
 • Model POMOC-KONTROLA (systemický přístup v chráněném bydlení)
 • Spolupráce klient-asistent-organizace
 • Modely přístupu k lidem s mentálním znevýhodněním a jejich důsledky pro poskytování služby
 • Terminologie k chráněnému bydlení, pozitivní diagnostika a její využití v praxi
 • Základní formy chráněného bydlení
 • Stížnosti na kvalitu služby jako nástroj zkvalitňování služby, ochrana práv klientů

Co můžete očekávat:

 • Otevřené sdílení letitých zkušeností se službou Chráněného bydlení
 • Zapojení účastníků, diskuse, cvičení, hledání řešení
 • Práce s modelovými situacemi
 • Fotografie a videa doprovázející teorii

Termíny

V této chvíli není aktuální termín.

Kontakt

IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kontaktujte nás  sojovska@spolecnostduha.cz

Mohlo by vás dále zajímat