Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Pro zájemce

Formuláře pro stažení

Sociální pracovnice může zájemci pomoci s vyplněním Žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost může zájemce zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: duha@spolecnostduha.cz. Zájemce může žádost zaslat také poštou nebo osobně doručit na adresu: Společnost DUHA, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2.

Stáhnout Žádost o zařazení do služby Chráněné bydlení


Úhrada za službu Chráněného bydlení dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

  • poskytnutí ubytování (liší se dle výše nájmu bytu, počtu spolubydlících, výše plateb za energie apod.). Maximálně 200Kč/den
  • poskytnutí stravy a pomoc s přípravou stravy 160,- Kč/den
  • úkony služby Chráněného bydlení v ceně 120,- Kč/hod. - podle skutečné výše čerpaných služeb za daný měsíc