Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe dokumentují dobrou spolupráci asistenta a klienta v Chráněném bydlení.

Jak se panu Pavlovi daří bydlet v novém - Dobrá praxe 2017

Pan Pavel je klientem Společnosti DUHA od roku 1994. V průběhu let bydlel v několika chráněných bytech. V uplynulých několika letech žil v bytě, do kterého docházeli asistenti každý den na několik hodin. Byt byl pro něj, ostatně jako pro každého z nás, zázemím a domovem. U pana Pavla ale došlo k rapidně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, kdy nutným předpokladem byla nutnost zvýšené až nepřetržité asistence v jeho bytě. Proto pracovníci služby v několika měsících plánovali spolu s panem Pavlem jeho přestěhování do bytu s 24hodinovou asistencí. Přesto, že se pan Pavel z pochopitelných důvodů změny bál, je prezentace důkazem dobré adaptace na nové životní podmínky. Jeho spokojenost je pro nás největší odměnou.  

Spolupráce s paní Miluší – Dobrá praxe 2016

Paní Miluše je klientkou Chráněného bydlení Společnosti DUHA od roku 2000. Dlouhodobě se nedařilo paní Miluši motivovat k nákupu nového oblečení a obnovení jejího šatníku. Paní Miluše byla ochotná nosit pouze pár kusů oblečení. V minulosti se také stávalo, že nové věci vyhodila z okna s tím, že ona je nepotřebuje a někomu jinému se mohou hodit. Díky dlouhodobé dobré spolupráci s osobní asistentkou se nakonec podařilo s paní Miluší nakoupit nové oblečení, které nosí opravdu ráda.

Petr a  pitný režim - Dobrá praxe 2015 

Petr nepociťuje žízeň, a tak sám od sebe pije velmi málo. V minulosti došlo k několika hospitalizacím Petra v nemocnici. Nedostatečný příjem tekutin může Petrovi způsobit zdravotní komplikace v důsledku jeho věku, zdravotního stavu a vnějších podmínek. Dodržování pitného režimu bylo dříve závislé na asistentech, kteří museli Petra několikrát denně vést k napití. Pokud ovšem nastala situace, kdy byl Petr sám, vůbec nepil. Jak se podařilo Petra zapojit  a osamostatnit v dodržování pravidelného pitného režimu, se dozvíte ve videu, které Petr pro vás natočil.