Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Snadný text

V této části najdete důležité informace o Centru denních služeb, které jsou napsány jednoduše, srozumitelně nebo jsou doplněny obrázky pro vysvětlení a snadné pochopení obsahu.


CDS NOVÁ DUHA - CO NABÍZÍME