Ambulantní služby sociální péče v praxi

Místo: Fügnerovo nám. 5, Praha 2  | mapa

Lektorky: Mgr. Veronika Lejcarová a Bc. Michaela Ptáčková

Maximální počet účastníků: 15

Cena: 2.900,-Kč

Cíl a určení

Kurz v rozsahu 16 hodin je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří si chtějí osvojit ucelené znalosti a dovednosti v poskytování a průběhu ambulantních služeb sociální péče. Účastníci se seznámí s přehledem služeb sociální péče ambulantního typu, poskytovanými jednotlivými činnostmi a individuálním plánováním. Představíme Vám konkrétní náplň Centra denních služeb Společnosti DUHA. Vše bude doplněno příklady a kazuistikami z praxe. Účastníci si vyzkouší jednu tvořivou činnost a zpracování individuálního plánu.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu se dozvědí:

 • Přehled služeb sociální péče ambulantního typu (Centra denních služeb, Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, Sociální rehabilitace)
 • Přehled poskytovaných základních činností v ambulantních službách sociální péče
 • Individuální plánování v ambulantních službách sociální péče
 • Jak vypracovávat srozumitelné materiály pro uživatele
 • Přechod ze služeb sociální péče do zaměstnání
 • Konkrétní náplň služby Center denních služeb společnosti DUHA– vytváření programu a náplně CDS, historie

Účastníci kurzu si vyzkouší:

 • Tvořivé činnosti: výroba šperků
 • Zpracování Individuálního plánu
 • Zpracování individuálního plánu ve srozumitelné podobě

Účastníci kurzu budou umět:

 • rozlišovat služby CDS, Stacionář, STD, Sociální rehabilitace
 • rozlišovat základní činností služeb sociální péče
 • orientovat se v Individuálním plánování
 • využívat v praxi jednu tvořivou techniku

Termíny

V této chvíli není aktuální termín.

Kontakt

IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kotaktujte nás  sojovska@spolecnostduha.cz

Mohlo by vás dále zajímat