Společnost DUHA nabízí kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Společnost DUHA nabízí pracovníkům v sociálních službách kurzy, které mohou dále prohloubit jejich znalosti. Při výběru témat vycházíme ze zkušeností z naší vlastní spolupráce s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním. Těžíme z dlouholeté praxe Společnosti DUHA, která sociální služby poskytuje již 25 let. Kurzy jsou vhodné pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči s klienty, pro vedoucí pracovníky nebo pro ty, kteří se zajímají o sociální oblast a přístup k lidem se znevýhodněním. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou. Na osobní setkání na kurzech se těší lektoři, zaměstnanci Společnosti DUHA.


Aktuální nabídka kurzů

Kontakty

V případě vytvoření kurzu „na klíč“ je možná dohoda dle konkrétní zakázky a potřeb vaší organizace. Kontaktujte IRENU SOJOVSKOU: sojovska@spolecnostduha.cz

administrátorka kurzů
IRENA SOJOVSKÁ
tel. +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
sojovska@spolecnostduha.cz